top of page
iStock-1218361741.jpg

Mr. Kolinsky in Schaarbeek (Brussel), sociaal en familierecht

Mr. Kolinsky ontvangt u in zijn praktijk in Schaarbeek (Brussel), meer bepaald voor zaken in verband met sociaal recht (arbeidsrecht) en familierecht.

Zijn belangrijkste troeven zijn ervaring, competenties en luisterbereidheid. Hij begeleidt u bij gerechtelijke procedures in diverse situaties, meer bepaald in verband met sociaal recht en familierecht.

Het arbeidsrecht omvat meer bepaald arbeidsovereenkomsten (afsluiten, handhaven en verbreken van een arbeidsovereenkomst, rechten en plichten van de werkgever en werknemer, vakanties, enz.) en collectieve arbeidsregelingen (recht op vakbondsorganisaties, recht op collectieve vertegenwoordiging, overeenkomsten, enz.). Ook het recht op sociale zekerheid valt hieronder.

Onze praktijk behandelt dan ook contracten en ontslagen, eventuele geschillen tussen werkgever en werknemer (ziekte, ziekteverzekering, enz.). Wij behandelen ook de volgende zaken:

Familierecht:

scheiding, erfenis, gerechtelijke bewindvoering, pensioen en vereffening van gemeenschap (verdeling van gemeenschappelijke goederen bij een echtscheiding), adoptie

Strafrecht:

buitenlandse en regularisatierechten

Geschil tussen twee personen, schulderkenning, geschil met de verzekering

Verkeerszaken / Politierechtbank

Contacteer ons vandaag nog om een afspraak te maken.

bottom of page